Solicítanos información

Utiliza el formulario o envíanos un email a [email protected] si quieres ponerte en contacto con nosotros.

Formulario con campos:

2 columnas:
Nombre* | Apellidos*

1 columna:

Empresa *

Cargo

Mail corporativo * (No puede ser Gmail, yahoo, Hotmail.)

En qué estas interesado (Desplegable Multiopción con siguientes):
- Todos grupos de soluciones
- Una consulta genérica
- Una colaboración

Mensaje *

Protección datos (El mismo que hay en SEMIC. Podemos hacer que no aparezca hasta que no empiezan a rellenar algun campo?)
- Nuestro texto legal
- Checklist aviso legal *
- Checklist comercial *

Si el teu negoci està en ple procés d’expansió o si tens previsió de creixement et recomanem que utilitzes un ERP com SAP Business One per a controlar la gestió de les finances de la teva PIME.

Per a dur a terme els pressupostos al dia i minimitzar els errors el millor és automatitza tots els processos amb una eina que et permeti integrar funcionalitats clau com els registres comptables i diaris, els comptes per pagar, els comptes per cobrar,...etc.

Amb SAP Business One podràs diagnosticar la situació financera de l’empresa. Com? Administrant el flux d’efectiu amb informes estàndard de guanys i pèrdues, fent fulles de balanç, revisant l’envelliment de clients i proveïdors, amb informes de comptabilitat general, fiscals o de comparació, creant un pla de comptes flexible amb els comptes del llibre major de l’empresa, registrant les transaccions comptables i creant un número il·limitat de pressupostos, entre altres.

A més, un dels grans avantatges d’utilitzar SAP Business One al teu departament de Finances és que és un ERP que et permet integrar aquesta àrea amb la resta del negoci, podent fer consultes internes de forma ràpida i àgil i tenint tota la informació en una mateixa eina per a disposar de la informació global de forma immediata i actualitzada.

 

Principals funcions del mòdul de finances de SAP Business One:

 

 • Plantilles de comptabilització: pots guardar les pòlisses a mode de plantilles o pòlisses model perquè quan sigui el moment de comptabilitzar puguis utilitzar-les realitzant els ajustos necessaris i es comptabilitzi en el sistema.

 

 • Comptabilitzacions periòdiques: programa l’execució d’una pòlissa configurada amb antelació cada un temps específic periòdic (setmanal, quinzenal, mensual,...).

 

 

 • Catàleg de comptes: defineix diferents nivells de comptes, agrupats en actius, passius, capital, vendes, costos de vendes, despeses, financers i altres ingressos i sortides. Aquest catàleg de comptes està preparat per a complir amb tots els requeriments de la comptabilitat electrònica i permet, també, que alguns comptes es defineixin com a confidencials perquè el saldo del cmopte sigui visible només pel personal autoritzat.

 

 • Seient: captura pòlisses manuals, com podrien ser les d’un altre software de comptabilitat, i es poden visualitzar les pòlisses creades automàticament pel sistema.

 

 • Esborranys: guarda els moviments de pòlisses llargues o captures de pòlisses abans de realitzar l’operació a SAP Business One.

 

 • Diferències de tipus de canvi: amb aquesta funcionalitat podràs revaluar els dubtes dels teus clients i proveïdors al tipus de canvi de tancament de mes de manera totalment automàtica. És l’usuari qui pot escollir els comptes comptables rellevants, així com també el tipus de canvi del tancament. A més, el sistema permet donar la volta als moviments automàtics el primer dia del següent mes si així es desitja realitzar. 

 

 • Centros de costos: analitza de forma detallada les sortides i els ingressos.

 

 • Models d’informes financers: construeix un estat financer diferent de l’estructura original del catàleg de comptes carregat a SAP Business One.

 

 • Projectes: obtingues fàcilment totes les operacions relacionades a un projecte o bé determinar un estat de resultats per a aquest projecte. Als sistemes comptables tradicionals aquest tipus de comptabilització es realitza a través de comptes especials o comptes creats específicament per a aquest fi. Amb aquesta funcionalitat s’evita la creació de comptes comptables addicionals a SAP Business One i permet realitzar captures més senzilles. 

 

 • Pressupostos: defineix un o més pressupostos basats en el catàleg de comptes. Als pressupostos definits se’ls posa el nom d’escenaris. Al definir aquest escenari principal de pressupost s’habilita al sistema per a monitorar que l’operació es subjecti a la definició d’aquest pressupost.

 

 • Actius fixes: defineix els actius fixes realitzant el càlcul de la depreciació, així com les comptabilitzacions realitzades.

 

 • Tancament d’any: realitzar comptabilitzacions, automàticament, per a deixar a zero els comptes de resultats, així com inicialitzar els saldos dels comptes de balanç.

 

Si desitges més informació sobre el mòdul de finances de SAP Business One o de la implantació d’aquest ERP pel teu negoci, contacta amb nosaltres i un dels nostres consultors especialistes es posarà en contacte per a resoldre tots els teus dubtes i acompanyar-te en el procés de transformació digital de la teva empresa.

Compartir:

Solució relacionada