Solicítanos información

Utiliza el formulario o envíanos un email a [email protected] si quieres ponerte en contacto con nosotros.

Formulario con campos:

2 columnas:
Nombre* | Apellidos*

1 columna:

Empresa *

Cargo

Mail corporativo * (No puede ser Gmail, yahoo, Hotmail.)

En qué estas interesado (Desplegable Multiopción con siguientes):
- Todos grupos de soluciones
- Una consulta genérica
- Una colaboración

Mensaje *

Protección datos (El mismo que hay en SEMIC. Podemos hacer que no aparezca hasta que no empiezan a rellenar algun campo?)
- Nuestro texto legal
- Checklist aviso legal *
- Checklist comercial *

Per tal de fer front a la crisis sanitària de la COVID-19, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla de xoc per a l’ocupació, amb mesures urgents (DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19).

Amb data 22 de juliol de 2020, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha publicat la convocatòria de la mesura de suport a les microempreses i treballadors autònoms per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci, i la seva formació associada, amb la finalitat de mantenir l’ocupació d’aquestes empreses, i que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica.

 

Objecte i finalitat de la mesura

- Respondre a les necessitats concretes de cada sector i a la realitat territorial de les empreses per adaptar-se a l’etapa postCOVID-19.

- Promoure la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de manera ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per a la lluita contra la COVID-19.

- Afavorir l’elaboració d’eines i recursos per a la transformació dels models de negoci dels sectors afectats per la COVID-19, així com la innovació i/o adaptació tecnològica.

- Incidir en la millora dels perfils professionals dels treballadors i treballadores del sector, mitjançant projectes de transformació i una oferta de formació associada que s’ajusti als requeriments professionals per al manteniment dels llocs de treball i la millora de l’ocupabilitat.

- Afavorir la participació de les microempreses i dels treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones en projectes que promoguin una transformació cap a la nova economia.

 

Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar aquest ajut, totes les entitats vinculades als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura, que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes d’aquests sectors a partir de convenis d’adhesió.

Aquestes entitats es poden agrupar amb entitats de formació per a la formació associada. Aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre de centres de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en l'àrea professional objecte de la formació. En cas contrari, s'han d'agrupar amb una o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.

 

Requisits

Els projectes han de complir els requisits següents:

- Que ofereixin serveis als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura.

- Que plantegin actuacions de transformació digital, nous models de negoci i/o noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral.

- Que continguin formació associada per al desenvolupament d’aquests projectes en les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones, amb la finalitat que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica.

 

Termini d’execució

El termini d’execució dels projectes és de sis mesos a partir de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 

Quantia de l’ajut

La quantia màxima de la subvenció a atorgar per projecte és de 60.000€, desglossada en els conceptes següents:

a) Un màxim de 30.000€ per a la definició, el disseny, l’execució i el seguiment del projecte, així com el disseny de la formació.

b) Un màxim de 30.000€ per a l’execució de la formació necessària per a la implementació i desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries que preveu la sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic corresponent.

Un cop emesa la resolució, es concedirà una bestreta del 90% de l'import atorgat. El 10% restant es pagarà un cop presentada la justificació.

 

Sol·licitud i procediment

Les sol·licituds i altres tràmits associats s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el cercador de Tràmits Gencat i al web del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Termini de sol·licitud: Des del 23 de juliol de 2020 i fins el 17 de setembre de 2020.

Procediment: L’atorgament es fa per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit disponible (concurrència no competitiva).

Una mateixa entitat no pot ser sol·licitant de més d'un projecte. La presentació de més d'una sol·licitud comportarà l'admissió a tràmit només de la presentada en darrer terme.

 

Esperem que puguis aprofitar aquesta subvenció per impulsar la transformació digital de la teva empresa. Si tens dubtes o necessites ajuda, ens pots fer la teva consulta a través del correu electrònic [email protected]

 

 

Compartir:

Comentaris